FEGATRAMER - PREVENCION DE RISCOS LABORAIS

Fegatramer.es
Estudo para a avaliacion do sector do transporte de mercadorias Guía de prevención de riscos laborais. Fegatramer Manual de uso do tacógrafo

01 - Lei 31/1995 sobre Prevención de Riscos Laborais

Lei 31/1995 sobre Prevención de Riscos Laborais

02 - Real decreto 39/1997. Regulamento dos Servizos de Prevención

Real decreto 39/1997. Aprovación do Regulamento dos Servizos de Prevención

03 - Regulamento CE 561/2006. Tempos de conducción e descanso

Regulamento CE 561/2006. Tempos de conducción e descanso

04 - Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo

Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo

05 - Real Decreto 902/2007. Tempos de traballo

Aspectos da ordenación do tempo de traballo

07 - Baremo sancionador no transporte

Baremo sancionador no transporte

08 - Lei de seguridade víal

Lei de seguridade víal

Coordinaciónd e actividades empresariais

RD 171/2004 polo que se desenvolve a Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais en materia de coordinación de actividades empresarias

Normas Reglamento (CE) 561/2006

Normas Reglamento (CE) 561/2006

Mostrando 1 de 1 páxinas

voltar á páxina anterior

C\ Laverde Ruíz Nº6 Bajo - Teléfono: 981 59 75 00 - Fax: 981 59 86 20 - fegatramer@fegatramer.es

creado por: versiongalega/adptacionalalopd