FEGATRAMER - PREVENCION DE RISCOS LABORAIS

Fegatramer.es
Estudo para a avaliacion do sector do transporte de mercadorias Guía de prevención de riscos laborais. Fegatramer Manual de uso do tacógrafo

Cal é a finalidade?

Por iniciativa da Federación Galega de Transporte de Mercancías, Fegatramer, xorde este espazo web, Fegatramer Prevención, non que se pretende pór ao alcance de todos os seus asociados e do sector do transporte por estada de Galicia, información de interese na área de prevención de riscos laborais non sector do trasnporte de mercancías por estrada.

O obxectivo básico de Fegatramer Prevención na seguridade e saúde laboral, é que se converta nunha ferramenta de apoio que facilite ou desenvolvemento dá actividade preventiva nas empresas do sector a través dunha serie de actuacións, como son:

- A información constantemente actualizada, sobre o contido das leis e normativas sobre prevención, sobre todo, daquela que lles afecta máis directamente.

- A elaboración e difusión de diverso material de carácter específico (guías, traballos técnicos, videos, etc.).

- A creación dun lugar de encontro de todos os que buscan información en materia preventiva relacionada ca seguridade e saúde laboral no sector do transporte de mercancías por estrada.

voltar á páxina anterior

C\ Laverde Ruíz Nº6 Bajo - Teléfono: 981 59 75 00 - Fax: 981 59 86 20 - fegatramer@fegatramer.es

creado por: versiongalega/adptacionalalopd